Nets - reepay - Valitor - ePay/Bambora - Stripe - YourPay

De fleste, der bygger/etablerer webshops kan med rimelighed gennemskue opsætningen af butikken. Vælge tema. Finde webhotel, hosting. Opsætte produkter. Vælge fragtløsning. Men hvad skal der til for at modtage betaling online med indløsningsaftale webshops? Når vi skal til at kunne modtage betalinger, bliver det ofte sværere at danne sig overblik.

Hvilke betalingskort skal indgå? Hvilke udbydere er relevante og på hvilke betingelser. Hvordan ser det ideelle setup for at modtage betalinger egentligt ud?

Det kan være svært at skabe overblik, især fordi der skal træffes grundlæggende valg tidligt i processen.

Grundlæggende er første skridt, om du vælger en indløser og gateway hver for sig eller som en pakkeløsning.

Herefter skal vi vælge hvilke betalingsformer (korttyper mm), der er nødvendige eller relevante for vores shop.

Og allerede her må vi derfor starte med at klarlægge grundbegreberne…

Helt til sidst tillader jeg mig at konkludere – at anbefale løsninger…

1. En indløser

Indløseren er den “bank” eller finansielle virksomhed, der modtager betalingen fra webshop kunden og sætter ind hos dig. Indløseren skal have godkendt din webshop til at kunne modtage de forskellige betalingskort kunden benytter.

Eksempler. Bambora. Clearhaus. Valitor.

 

2. En betalings-gateway

Gateway er den krypterede forbindelse igennem hvilken transaktionerne foregår. Det er dermed en “distributionsløsning” stillet til rådighed for transaktionerne af en tredie part.
Måske er det enklest at sammenligne en gateway med den fysiske betalingsterminal vi benytter i butikker. Princippet er det samme, blot foregår det online.

Eksempler: ePay. QuickPay. ScanPay

Vi skal dermed både have en aftale om at indløse vores betaling fra kunden og en “online terminal” kunden kan benytte.
Indløser og Gateway.

1 + 2. Pakkeløsningen

 

Første spørgsmål er typisk, hvorfor i alverden ikke alle tilbyder pakkeløsningen?
Men svaret er naturligvis fokus på forretningsområde(r) og teknisk setup ift specfikke webshop installationer (plugins mm).

Pakkeløsningen gør dog det hele lettere og transaktionsomkostninger tydelige, da dette er en løsning med gateway og indløsning under eet, dvs een godkendelsesproces og et ledsagende plugin til shoppen. Aftale, installation, opsætning.

Eksempler: ePay/Bambora. YourPay. Stripe.

Valgkriterier er ofte pris/transktionsomkostninger og service/support, punktlighed i afregning og tydelige fakturalinjer til bogholderi og afstemning er primære valgkriterier.

Og hvor godt det tilbudte betalingsplugin fungerer ift din webshop (cms system/platform).

Overvejelserne om bedste alternativer opsummerer vi nedenfor – men først må vi afklare hvilke betalingsformer vi ønsker at kunne tilbyde.

Dankort - Visa - Mastercard -American Express - PayPal - Mobilepay

Hvilke kort og betalingsformer ønsker du at kunne modtage

Herhjemme starter vi ofte med Dankortet.

Reelt er andelen af “rene” dankort dog utroligt begrænset, lang størstedelen er kombinerede visa/dankort. Udfra ønsket om rækkevidde, er Dankortet derfor ikke afgørende. Men transaktionsomkostningerne er lavere end for internationale kort, mens omvendt dankort forudsætter indløsningsaftale med NETS. Denne aftale har relativt høje omkostninger forbundet med sig.Og stiller krav om sikkerhed for aftalen….

For langt de fleste danske webshops er det derfor tilstrækkeligt at kunne indløse VISA/Dankort.

Husk dog, at transaktionsomkostninger er markant lavere ved Dankort. Derfor vil der være break-even ved aftalen med NETS efter et givent minimums antal transaktioner.

Du kan lege lidt med niveauerne her

 

Herudover tilbyder de fleste indløsere Mastercard, omend præcist dette kort indebærer højere transaktionsomkostninger.

Varianterne American Express og VISA/Electron kan indgå afhængigt af hvilken indløser, du finder frem til.

I min optik er langt de fleste tilstrækkeligt dækket ind med VISA og MasterCard.

Herudover er det værd at se på helt andre muligheder end betalingskort.

Betalingsvarianter

PayPal.

For at modtage betaling online med indløsningsaftale webshops blev PayPal skabt som et første bud. Det fleste har glemt det, men det var her Elon Musk startede…med en sikker betalingsløsning til almindelie brugere online. Idag anses PayPal fortsat som en aldeles sikker løsning, og er reelt en “pakkeløsning” inkl indløser og gateway. Plugin er simpelt at installere, let at starte op og drifte, og løsningen foregår helt uden kort, da den enkelte brugere har egen tilknyttet aftale med PayPal.

Transaktionsomkostninger er imidlertidig i den høje ende fra 1,9 – 3,4 pct + fast gebyr kr 2,60 per transkation.

Alene af denne grund kan PayPal ikke anbefales som SUPPLEMENT til anden løsning, men evt som en simpel måde at komme igang.

MobilePay
I vore danske farvande synes MobilePay at være indlysende at tage ombord.
Det er let, anerkendt og uhyre simpelt for brugeren. Trygt og troværdigt.

Imidlertid kræver denne løsning at blive aktiveret “på toppen” af en anden løsning ift indløser og gateway. Derfor indgår omkostningerne først til disse, herefter skal en aftale med NETS om mobilepay honoreres med yderligere kr 49,- per md samt fast gebyr kr 1,- per transaktion.

Det er derfor primært relevant for de webshops, der har interesse i at profilere løsninger for brugerens skyld uden at skele til det samlede transkaktionsgebyr-niveau

Apple Pay (og Google Pay)

I jagten på at kunne modtage betaling online med indløsningsaftale webshops er sikre betalingsløsninger helt afgørende – og med en god bid af samt position på betalingsmarkedet er Apple Pay på kort tid blevet en faktor. Dvs begge tech giganters løsninger rammer nu markedet bredt, med kontaktløs betaling baseret på NFC teknologi, og tilføjer dermed yderligere bekvemmelighed til den mobile betalingsløsning. Og markedet på mobilbetaling er i voldsom vækst.

Konkurrenten er herhjemme primært Mobile Pay. Og tilsyneladende er særligt Apple’s løsning vel modtaget blandt den danske iPhone population – herunder med smartwatch – for Jyske Banks tal fra de fysiske butikker viser, at på trods af, at Apple Pay er begrænset til halvdelen af markedet (med Apple gear…) er antallet af transaktioner højere end Mobile Pay. Det er markant!

For butiksejerne er det dårligt nyt. For de indløsende banker bestemmer eksklusivt hvilke kort, der indgår i betalingstilbuddet. Og her er det f.eks. VISA delen af VISA/Dankortet, der benyttes. Altså højere omkostninger per transaktion. Helt skidt bliver det, hvis/når det er MasterCard, der ligger bag…

I visse butikker jeg taler med, vil ejeren allerede idag ikke acceptere MobilePay som betalingsmiddel under et vist beløb – fordi transaktionsomkostningen simpelthen bliver procentuel ekstremt høj.

Men for Apple Pay – når/hvis det ikke er muligt at gennemskue transaktionsomkostningen pga individuelle korttilknytninger for indløseren – er det virkeligt svært at navigere. Og Dankortets lave transaktionsomkostning forsvinder stille og roligt i horisonten.

For Apple Pay – og Google Pay til android telfonerne – bliver ikke til at komme uden om. I første omgang i de fysiske butikker. På sigt også online.

Transaktionsomkostningerne vil gå i vejret – ift det billige Dankort, men naturligvis ikke ift Mobile Pay. Og omvendt er sikkerheden indiskutabel.

Så fra et webshopping synspunkt er det samlet set godt nyt!
Svindel er en hovedproblemstilling med alt nethandel.

Hvad skal jeg vælge - afhænger af hvem jeg er...

Valgkriterier for at kunne modtage betaling online med indløsningsaftale webshops

Start med at få overblik over transaktionsgebyrer.

Det kan du få hos kortgebyr.dk

Her kan du gennemløb opsætningskriterier ift
– antal ordrer per md
– ordre værdi
– ønskede kort

Og finde frem til et velegnet basisudbud og omkostningsprofil.

kortgebyr.dk uagtet de kan roses for meget, inkluderer dog ikke alle varianter. Men det er muligt at frasortere de ringeste (dyreste) varianter.

Andre løsninger

Markedet forandrer sig konstant, så lister over indløsere og gateways bliver aldrig altomfattende.

Specielt ift kortgebyr.dk finder jeg at følgende indlysende alternativer savnes

STRIPE
Dette er måske det allermest simple kort alternativ at gå i gang med.
Proceduren er simpel og plugin let at installere.
Stripe er en pakkeløsning med indløsningsaftale og gateway i eet.
Gebyret er entydigt, ingen fast abonnementer, men rent transaktionsgebyr, dog både pct. og fast tillæg.

For en lille nystartet webshop, uden stor ordreindgang er STRIPE en helt igennem genial løsning. For du betaler først når ordren er i hus!

Fra den negative vinkel hører jeg om lidt længere responstid, begrænset support og fakturalinier der ikke er entydige, herunder beløb fratrukket gebyr og dermed samlet en lille opgave med at sammenholde og afstemme ordrer.

YourPay

Er en dansk forholdsvis ny udbyder, der placerer sig i den lave ende sammenholdt med de etablerede udbydere.
Styrken er PRIS, hvor du rent faktisk kan handle dig ned til markedets laveste transaktionsgebyr. Og på samme måde som STRIPE er der ikke månedligt fast gebyr. Der er også dansk support, ligesom de helt usædvanligt i denne kategori tilbyder kortterminaler, til offline salg og pop-up events. Endog til særdeles skarpe priser.

Det er ikke muligt at kvalitetsbedømme tjenesterne, men i Trust-pilot regi er der blandede bedømmelser.

 

Valitor

Er en stor islandsk indløser, der har ambitioner om at videreudvikle forretningen. Derfor har de opkøbt betalingsgateway AltaPay og samler dermed løsninger og integrationer til de fleste populære webshop platforme.

Som indløser er Valitor i den markant lave ende af skalaen, men transaktionsgebyrer betydeligt under markedsprisen. Reelt kan du med reference til Valitor simpelthen presse bedre tilbud igennem hos en række af de øvrige leverandører, der gerne vil matche Valitor…

Dette er en aktør på vej frem og tilbyder samlede løsninger herunder terminaler til butik, med vrkeligt fine priser. Sikker afregning og ingen slinger i valsen.

Reepay tilbyder også en løsning som gateway for Valitor.

Konklusion på at modtage betaling online med indløsningsaftale webshops

Det afhænger af, hvem du er:

 

1 – NYSTARTET shop
Her er det forholdsvist let. Anbefalingen er at undgå månedlige omkostninger og holde afregning til rent transkationsgebyr.

Simpleste valg: STRIPE

Det danske, billige alternativ 1: YourPay

Det danske, billige alternativ 2: ScanPay

Kommentar:
Stripe er et sikkert kort. Og billig hvis kun færre transaktioner.
De danske alternativer er forholdsvis nye, med de problemstillinger dette giver.

2 – ETABLERET shop

Når transaktionerne vokser, bliver det tid at forlade STRIPE. Fra omkring ca 50-80 transkationer per måned bliver det faste gebyr så stort, at det opvejer fordelene ved fravær af abonnement (som de store udbydere opkræver).

Ligeledes bliver bogføringsrutiner væsentlige, herunder integrationer til økonomisystemer med alle de fordele den slags giver.

Her bliver det derfor følgende alternativer

Billigste valg: YourPay
Etablerede valg: ePay/Bambora
Support valg 1: QuickPay/clearhaus
Support valg 2: PensoPay/Clearhaus

Kommentar:
ePay/Bambora er gode på support, veletablerede og markedsvilkår.
QuickPay har en stærk teknologisk løsning og velgennemtænkt betaligsvindue mm

 

3 – OMSÆTNINGSTUNG shop

Når du er i gang, bliver målsætningen at finde et mix mellem support og service samt pris. Herunder at give brugerne alle relevante betalingsformer, inkl. flere udenlandske kort og mobilepay.

Her spiller priserne mindre ind end integrationer og tilpassede API’er. Og når økonomien er til det, bør valget basere sig på leverandørens tilbud om tilpasning og optimering af din forretningsgang….

 

Ved en senere lejlighed – som opfølgning – opsamler jeg transaktionsgebyr i en separat oversigt.

Særskilt på dette uoverskuelige marked nytter det at sætte data i tabel…